Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující potvrzením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IS obchodu je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. V případě, že nechcte, aby byly Vaše osobní údaje uložené v naší databázi, můžete si zboží objednat telefonicky, případně uveďte v poznámce k objednávce žádost o jejich vymazání ihned po dokončení.

Provozovatel internetového obchodu Dverezoskla.sk a Dverezeskla.cz tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými registrací při vytváření zákaznického účtu, nakládá ve smyslu "Zákona o ochraně osobních údajů".

Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je, při výběru způsobu doručení zboží přepravní službou, poskytnutí nezbytně potřebných údajů externímu dopravci, za účelem doručení zásilky.

Podle výše uvedeného zákona se provozovatel internetového obchodu eshop současně zavazuje, že na přání zákazníka, vymaže neprodleně jeho osobní údaje z databáze internetového obchodu.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem - hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Upozorňujeme, že grafické zpracování na stránkách eshopu nemusí být v souladu se skutečností pro povahu materiálu. Pokud nejste si jisti se skutečným provedením, požádejte o vzorek produktu, kterou umíme zajistit k nahlédnutí v naší kamenné prodejně.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu av souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

4) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou, pokud jste neplatili předem převodem nebo kartou tak jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase budete o dodání informováni telefonicky nebo e-mailem. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

7) DODACÍ LHŮTA A DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající se zavazuje dodat zboží podle uzavřené smlouvy. Kupující písemně potvrdí dodání zboží, k dodání zboží dochází jeho převzetím kupujícím. K dodání zboží dojde v místě dodání určeném ve Smlouvě, není-li v tomto článku stanoveno jinak. Kupující je povinen poskytnout při převzetí zboží prodávajícímu potřebnou součinnost. V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží v jeho jménem jinou osobu, odpovídá kupující za to, že zboží v době a místě dodání tato osoba v jeho jménem skutečně převezme. Případná námitka kupujícího, že zboží nebylo ním převzato se vzhledem k uvedené považuje za irelevantní. V případě, že Kupující zmocní třetí osobu k převzetí zboží jeho jménem, ​​uvedením podpisu této třetí osoby na písemném dokladu o dodávce zboží jménem kupujícího se zboží považuje za řádně dodané kupujícímu a převzatý kupujícím. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit před dodáním zboží jméno, příjmení a bydliště zmocněnce k převzetí zboží, jakož i doručit prodávajícímu před dodáním zboží originál plné moci pro zmocněnce na převzetí zboží, v opačném případě nemusí prodávající zboží kupujícímu dodat.

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit termín dodání zboží v případě, že není schopen z důležitého důvodu dodat zboží kupujícímu včas, přičemž takovým důležitým důvodem se rozumí zejména prodlení dodání zboží prodávajícímu od dodavatele prodávajícího. O prodloužení termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat.

Jakýkoliv písemný doklad o dodávce zboží, které je předmětem koupě mezi prodávajícím a kupujícím, zabezpečený prodávajícím, který podepíše kupující, se bude považovat za doklad o dodání zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je oprávněn zmocnit k převzetí zboží a na podepsání výše uvedeného písemného dokladu o dodávce zboží třetí osobu. Takový doklad se považuje rovněž za potvrzení o uzavření smlouvy podle zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

8) VÝMĚNA, REFUND

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat do 14 dnů od převzetí doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

Vrácení zboží fyzickou osobou nepodnikatelem je možné realizovat formou odstoupení od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Vrácení zboží se realizuje po přihlášení do svého účtu přes formulář vrácení zboží. V případě neregistrované zákazníky nás kontakujte ohledně vrácení zboží. V případě vrácení zboží je třeba zaslat všechny doklady ke zboží, jako záruční list, návod a podobně. Náklady spojené s vrácením zboží do 14 dnů nese v plné výši prodávající.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitele, vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli tyto platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Spotřebitel nemůže vrátit zboží vyhotovený podle zvláštních požadavků na míru. To znamená při konfiguraci produktu a zadání vlastního rozměru.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady způsobené přepravcem neručíme pokud bylo zboží převzato bez výhrad. Při dodání zboží kurýrem a jeho poškození je nutné zboží reklamovat do 24hod.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

  1. vady vzniklé běžným používáním
  2. nesprávným použitím výrobku
  3. nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Při dodání zboží kurýrem a jeho poškození je nutné zboží reklamovat do 24hod!