Skleněné posuvné dveře, technické informace

Skleněné posuvné dveře, technické informace

Dveře jsou naším každodenním společníkem. Spolehlivě nám slouží, chrání nás před chladem a poskytují pocit soukromí.

I vaše prostory můžete rozdělit a oddělit dveřmi a přitom nepřijít o místo. Ideální jsou na to posuvné dveře, které neopouštějí osu shodnou s příčkou a nevyčnívají do prostoru jako klasické otočné dveře. Takový typ dveří lze posouvat po stěně nebo zacházet do stavebního pouzdra zabudovaného do zdi.

Pro obytné prostory je důležité dostat do místností a chodeb co nejvíce světla. S tím efektivně pomohou celoskleněné dveře. Sklo působí velmi vzdušně a dokáže prostor opticky odlehčit. I když jsou dveře celé ze skla, nic nebrání tomu, aby se otevíraly posuvem. Největším kladem zasouvacích dveří je absence zádveří, takže se nemusíte bát postavit přímo ke dveřím například nábytek.

 SKLO

Na výrobu našich skleněných dveří používáme tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo - ESG.

Po procesu tepelné úpravy získá sklo nové rozložení vnitřního napětí a má vliv na podstatnou změnu vlastností skla. Sklo získá odolnost proti nárazu, zvýší se jeho pevnost a tepelná odolnost. Tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo - ESG se používá všude tam, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost. Kalené sklo je odolné rozbití, náhodným nárazům, zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Sklo je také celoplošně leštěné do vysokého lesku a hrany jsou celoobvodově broušené z obou stran.

Skleněné dveře standardně vyrábíme z 8 mm silného ESG skla. V případě větších rozměrů používáme na výrobu skleněných dveří ESG sklo tloušťky 10 mm.

Skleněné dveře vyrábíme ze dvou typů ESG čirých skel: / obr. 1 /:

    Float (Planibel) čirý
    Float (Optiwhite) křišťálově čirý

a matovaného skla Satinato.

typy skiel

obr. 1: Typy čírych skiel a sklo Satinato

DESIGNOVÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA

Posuvné skleněné dveře máme na výběr z několika kategorií, které se liší designovým způsobem zpracování skla.

V kategorii LUX je pískované sklo, čiré sklo mechanicky tryskané proudem písku pod vysokým tlakem. Pískované sklo vytváří vizuální zkreslení, v důsledku čehož je vhodné na rozdělování prostorů. Ty části skla, které nejsou pískované zůstávají průsvitné a průhledné. Skleněné dveře z kategorie LUX vyrábíme iv nadrozměrných velikostech.

V kategorii MAT je sklo Satinato celoplošně chemicky leptané, které prostor prosvětlí a přitom zachovává v pokoji dostatečné soukromí. Sklo vytváří vizuální zkreslení. Matné sklo je barevně zpracovávány digitálním tiskem přímo na sklo. Maximální šířka skleněných dveří s digitálním potiskem je 1000 mm. Skleněné dveře s většími rozměry je možné vyrobit pískováním na skle Satinato.

V kategorii STYLE je čiré sklo zpracované digitálním tiskem, nebo nástřikem a následným vypálením barev. Světlo dopadající na různé barevné části skleněných dveří vytváří umělecký dojem. Skleněné dveře zajišťují průhlednost a průsvitnost prostor.

V kategorii COLOR je neprůhledné sklo složeno ze dvou vrstev kaleného skla (2 x 4 mm) spojených bezpečnostní fólií. Skleněné dveře jsou neprůhledné a neprůsvitné s libovolným grafickým motivem nebo jednobarevné.

posuvné dvere Rozměry skleněných posuvných dveří


Rozměry skleněných posuvných dveří, které oddělujícím jednotlivé místnosti závisí na velikosti dveřního otvoru a zvoleného posuvného systému. / Obr. 2 /

Šířku skleněných dveří (B) do standardních místností počítáme jako velikost dveřního otvoru + 50 mm, což znamená 25 mm překrytí dveřního otvoru z každé strany. Šířku skleněných dveří do koupelen počítáme s větším překrytím otvoru 50 mm z každé strany.

Výška skleněných dveří (A) závisí na výšce umístění posuvného systému a typu posuvného systému. Standardně při posuvném systému Slide Classic s 25 mm horním překrytím. Skleněné dveře jsou osazeny obvykle 8 - 10 mm od podlahy.

Příklad Slido Classic:

výška dveřního otvoru 2100 mm + 25 mm překrytí - 10 mm zdvih od země = 2115 mm výška dveří

Příklad Slido Design:

výška dveřního otvoru 2100 mm + 25 mm překrytí + 128 mm sklo před posuvem - 10 mm zdvih od země = 2243 mm výška dveří


Při kotvení skleněných dveří do stropu nebo do dveřního překladu odečítáme 85 mm

Příklad Slido Classic (strop)

výška dveřního otvoru 2200 mm - 85 mm = 2115 výška dveří

Podlahový vodič skleněných dveří kotvíme do podlahy. V případě podlahového topení je podlahový vodič lepený na podlahu. / Obr. 3 / Odsazení skla od stěny je od 22 mm.

obr. 2: Rozmery posuvných dverí

slido classic slido design

obr. 3: Vrchná a spodná časť posuvných systémov

Oboustranné madlo (G) (H) nebo mušli (I) na otevírání dveří umísťujeme při standardních rozměrech skleněných dveří na střed dveří nebo dle požadavků zákazníka (cca 1000 mm od podlahy). Mušli umísťujeme 100 mm od hrany skla a oboustranné madlo do vzdálenosti 80 mm od hrany skla. / Obr. 4 /. Pokud je nutné dveře zcela odsunout z dveřního otvoru je třeba osazení mušle, jejíž tloušťka je téměř stejná jako tloušťka dveří a skleněné dveře se tak mohou zcela odsunout z dveřního otvoru na stěnu.

Při osazení oboustranného madla je nutné uvažovat, že madlo je osazeno 80 mm od hrany dveří a má svou tloušťku, takže dveře při otevření není možné zcela odsunout a zůstávají tak 80 mm v dveřním otvoru. Madlo však nenaráží do zdi, protože naši technici nastaví zabudované dorazy posuvného systému tak, aby posuvné dveře zastali 80 mm do hrany dveřního otvoru při otevření posuvných dveří.

obojstranné madlo 1 mušľa

   obr. 4: Obojstranné madlo, mušľa


Směr otevírání posuvných dveří závisí na prostorových možností a může být do prava nebo do leva. Podle toho rozdělujeme skleněné posuvné dveře na pravé a levé. Směr otevírání určujeme tak, abychom viděli osazen posuvný systém na stěně a stojíme k němu čelem. / Obr. 5 /

orientácia posuvu

obr. 5: Určenie smeru otvárania posuvných dverí

Umístění grafického vzoru skleněných dveří může být na přední nebo zadní straně dveří. Grafické zpracování skla provádíme pouze na jedné straně skla, druhá strana zůstává hladká a lesklá. Přední stranu určujeme tak, abychom viděli osazen posuvný systém na stěně a stojíme k němu čelem. / Obr. 6 /

posuv tlač

obr. 6: Určenie prednej a zadnej strany skla

POSUVNÝ SYSTÉM

K posuvným dveřím je třeba vybrat posuvný systém. Nabízíme pouze ověřené a odzkoušené posuvné systémy s lehkou a tichou manipulací. Každý typ posuvného systému má svůj návod na instalaci a najde ho v eshopu v dolní části produktu označený Ke stažení pod detailu produktu.

Délka posuvného systému závisí na velikosti skleněných dveří, který vypočítáme než dvojnásobek šířky dveří.

Montáž posuvného systému realizujeme na stěnu, do dveřního překladu nebo do stropu. Stěny a překlady musí být z pevných stavebních materiálů jakými jsou cihla, beton nebo pórobeton případně sádrokarton (kromě ukotvení posuvného systému do stropu).

Posuvný systém Slide Classic má na výběr ze 3 druhů montáží:

Montáž L1 na stěnu má viditelné kotvení shora posuvného systému a umísťuje se více do technických a odkladových místností.

Slido Classic, L1, stena

montáz L1 stena

Montáž L1 do stropu 

Posuvný systém Slido Classic s kotvením do stropu nebo do dveřního překladu má oboustranné hliníkové kryty.

montáž L1 strop

montáz L1 strop

Montáž L2 na stěnu má kotvení zevnitř posuvného systému a používá se všude tam, kde klademe důraz na estetické provedení posuvného systému.

montáž L2 stena montáz L2 stena

Montáž L3 na stěnu se vyznačuje tím, že sklo posuvných dveří je odsazené od stěny 28 mm při tloušťce skla 8 mm. Montáž L3 vyžaduje všude tam, kde v okolí skleněných dveří jsou umístěny prvky např. domovní vrátný, měřiče tepla, masivní soklové lišty a jiné, které by při menším odsazení skla od stěny bránily v plynulém odsouváni skleněných dveří.

Slido Classic, montáž L3

K posuvnému systému je také možné doobjednat jednostranné nebo oboustranné tlumení, které spolehlivě slouží k tomu, aby se skleněné dveře samy plynule přibrzdily až úplně zastavily. Oboustranné tlumení doporučujeme ke všem skleněným posuvným dveřím pro jejich lepší a bezpečnější ovládání. Minimální šířka dveřního křídla musí být minimálně 650 mm, aby bylo možné osadit jednostranné tlumení a 770 mm šířka dveří pro osazení oboustranného tlumení posuvných dveří.

Dvoukřídlé posuvné dveře je možné vyrobit s oboustranně posuvnými dveřními křídly, s jednostranným posuvným dveřním křídlem kde druhé dveřní křídlo zůstává pevné (pevný fix) nebo s posuvným systémem jednokolejné a vícekolejových se zasouváním skleněných dveří za sebe. Spára mezi dvoukřídlými dveřmi je obvykle nastavena na 3-5 mm. Při dvoukřídlém posuvu je třeba uvažovat, že obsahuje 1 x lištu, 1 x kryt, 2 x držáky skla, 2 x podlahový vodič a 2 x vodicí kolečka s volitelným tlumením a synchronizací.

K posuvným dvoukřídlým skleněným dveřím je také možné objednat synchronizaci posuvu což znamená, že při otevírání nebo zavírání jednoho dveřního křídla se automaticky otevírá nebo zavírá i druhé křídlo posuvných dveří a usnadňuje tím manipulaci se skleněnými dveřmi.

posuvný systém 2 posuv2

obr. 7: Dvokrídlové posuvné dvere

Při objednávání skleněných posuvných dveří je třeba vybrat skleněné dveře, posuvný systém, madlo nebo mušli. Vyrábíme i skleněné posuvné dveře velkoformátové atypických rozměrů s individuální cenovou nabídkou. Čas dodání skleněných posuvných dveří je 3 až 4 týdny. Realizace skleněných posuvných dveří zajišťujeme po celém Slovensku a okolních zemích.