OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Všeobecné informácie

Používaním tohto internetového obchodu nám zverujete vaše osobné informácie. Informácie z tejto stránky vám pomôžu pochopiť, aké dáta zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s tým môžete urobiť. Zdieľaním vašich osobných informácii môžeme urobiť naše služby ešte lepšie pre vás. Napríklad, môžeme vám ukázať relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy, ktoré vám pomôžu spojiť sa s ľuďmi, alebo ich zdieľať s ostatnými užívateľmi rýchlejšie a jednoduchšie. Pri používaní našich služieb, chceme, aby vám bolo jasné, ako budeme používať informácie a spôsoby, ktorými môžete chrániť svoje súkromie. Dúfame, že budete mať čas, aby ste si mohli pozorne prečítať tieto informácie. Nezabudnite, že môžete nájsť ovládacie prvky pre správu vašich informácií a ochranu vášho súkromia a bezpečia. Snažili sme sa, aby to bolo tak jednoduché, ako je to možné.

Právo na prístup, opravu a vymazanie dát a právo namietať proti spracovaniu dát

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR. Naši zákazníci majú právo na prístup, opravu a vymazanie osobných údajov v súvislosti s nimi, a vzniesť námietky proti spracovaniu týchto údajov zaslaním písomnej žiadosti, a to kedykoľvek. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na vytvorenie vhodných opatrení na zaistenie bezpečnosti a súkromia osobných údajov, zabrániť ich pozmeneniu, poškodeniu, zničeniu alebo zamedziť prístup neoprávnených tretích osôb. Spoločnosť však nekontroluje každé jednotlivé riziko spojené s používaním internetu, a preto upozorňujeme používateľov o možných rizikách spojených s fungovaním a využívaním internetu. Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo iné internetové zdroje (Facebook, Twiter, Google+ a podobne). Vzhľadom k tomu, že spoločnosť nemôže kontrolovať tieto webové stránky a externé zdroje, spoločnosť nemôže byť zodpovedná za poskytovanie alebo zobrazovanie týchto webových stránok a externých zdrojov, a nie je zodpovedná za obsah, reklamu, produkty, služby alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý je k dispozícii na zariadeniach alebo pochádza z týchto webových stránok alebo externých zdrojov.

Správa osobných údajov

Svoje osobné informácie si môžete pozrieť, alebo upraviť on-line na našich stránkach. Môžete tiež rozhodovať o ďalšom zhromažďovaní a používaní vašich údajov. Ako môžete pristupovať alebo kontrolovať vaše osobné údaje bude závisieť na tom, aké služby používate. Môžete si vybrať, či chcete dostávať reklamné oznámenie z nášho obchodu prostredníctvom e-mailu, SMS, fyzickú poštou a telefónom. Ak dostávate propagačné e-mailové alebo SMS správy od nás a chceli by ste sa odhlásiť, môžete tak urobiť podľa pokynov na tejto stránke. Po prihlásení sa do svojho účtu môžete aktualizovať svoje kontaktné údaje, spravovať kontakty a miesta doručenia, odhlásiť sa zo odberu propagačných správ a rozhodnúť sa či budete svoje kontaktné informácie zdieľať s našimi partnermi (prihlásením sa cez Facebook, Google...) Tieto voľby sa nevzťahujú na povinné komunikačné služby, ktoré sú súčasťou niektorých predajných služieb.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Náš obchod zbiera dáta pre účinné fungovanie aby mohol poskytovať tie najlepšie služby. Niektoré údaje poskytnete priamo, napríklad pri vytvorení osobného účtu (adresa, dátum narodenia, e-mail...) Ďalšie údaje dostávame zaznamenávaním, ako komunikujete s našimi službami, napríklad s využitím technológie (PC, tablet, mobil), alebo údaje o používaní softvéru, ktorý beží na vašom prístroji. Používame tiež služby od iných spoločností, čo nám pomáha určiť polohu na základe vašej IP adresy, aby sme mohli prispôsobiť niektoré služby do vašej lokality. Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia na službách a funkciách, ktoré používate.

Ako Vaše informácie využívame

Náš obchod využíva údaje, ktoré zhromažďujeme na tri základné účely: prevádzka nášho obchodu a poskytovanie (vrátane zlepšenia a prispôsobenia) služieb, ktoré ponúkame, zasielanie komunikácie, vrátane reklamných oznámení, a na zobrazenie reklamy. Pri plnení týchto cieľov, budeme kombinovať vaše údaje, získané prostredníctvom rôznych funkcii obchodu, ktoré používate, aby ste mali bezproblémové a pohodlné nakupovanie. Aby sa však venovala zvýšená pozornosť súkromiu, vybudovali sme technologické a procesné záruky, ktorých cieľom je zabrániť určitým kombináciám dát. Napríklad údaje, ktoré od vás získame, keď ste neoverený (neprihlásený) zákazník, evidujeme oddelene od všetkých informácií, ktoré vás priamo identifikujú, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Zdieľanie informácií

Zdieľame vaše osobné údaje s vaším súhlasom, len ako nevyhnutné na dokončenie akejkoľvek transakcie alebo poskytnutie akejkoľvek služby (napr. doručenie). Nebudeme zdieľať údaje tretím stranám ak poviete, aby sme tak urobili. Môžeme tiež zdieľať osobné údaje so spoločnosťami, ktoré pracujú v našom zastúpení na účely popísanými v tomto vyhlásení. Napríklad spoločnosti, ktoré nám zabezpečujú zákaznícku podporu služieb, alebo pomáhajú pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb, môžu potrebovať prístup k osobným údajom za účelom poskytnutia týchto funkcií. V takýchto prípadoch tieto spoločnosti musia spĺňať nielen naše zásady ochrany osobných údajov a bezpečnostných požiadaviek, ale aj zásady ochrany osobných údajov v zmysle zákona.